Ucinimo iskren nijjet za Hadzdz hutba 09112015


Zaglavlje_BEKCC_05102014

Ucinimo iskren nijjet za Hadzdz

Denver,09.11.2015. / 27. zu-l-ka’de 1436.

Zaista sva zahvala, svi ni’meti i sva vlast pripadaju Allahu koji nema sudruga. Hvala Allahu koji je ljudima propisao da zijarete Bejtullah, da tavafe oko njega, da se napajaju Zemzem vodom i da donose salavate i selame našem Poslaniku Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima, tabiinima. Neka je Allahov mir i spas na poslanika milosti koji nam je pokazao obrede hadža poučio nas njima i koji nam je našu vjeru upotpunio i zadovoljan je da nam islam bude vjera.

Poštovana braćo u imanu i islamu.

Započinjem ovu današnju hutbu sa podsjećanjem na poziv kojeg je Ibrahim a.s., svima nama prije mnogo godina uputio, a čiji se eho i dan danas čuje te mu se vjernička srca u skupinama odazivaju.

Ibrahimu a.s., je bilo naređeno da u beživotnoj pustinji pozove ljude da hodočaste Bejtullah-Allahovu kuću koju je on izgradio sa svojim sinom Ismailom a.s. Allah mu je nakon gradnje Kabe rekao:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

„I pozovi ljude da hodočaste Kabu. I oni će ti pješke i na iznurenim kamilama iz dalekih predjela dolaziti.”

Izgleda čudno, ali je istina. Ibrahim a.s., je oglasio ljudima da je Bejtullah gotov i da ga mogu zijaretiti, ali njegov glas jedva da je dopirao koju stotinu metara, međutim Allah je učinio da taj poziv bude prenešen i da ga vjernička srca u svojim srcima osjete. Blago li onome ko osjeti taj zov. Blago li onome koga Allah počasti i pozove ga da obiđe iskreno i u ime Allaha dz.s. Bejtullah.

 

Danas u svijetu živi preko 1,7 milijardi muslimana, a svake godine samo njih 3 miliona budu počašćeni da svojim nogama kroče po svetoj zemlji, da kroče stopama Poslanika Muhammeda s.a.v.s., da kroče stopama ashaba, tabiina i drugih Allahovih dobrih robova. To je velika počast, da Allah nekoga od nas pozove na ovaj sveti put. Neka od pitanja koja svaki budući hadžija treba pred sebe da postavi su:

Ko sam ja pa da mi se Allah tako smiluje? Jesam li ja to nečim zaslužio? Da li to Allah želi da me očisti od grijeha

Ovom današnjom hutbom želim da sve nas  koji jos nismo presli taj put do Mekke i Medine da nas podstaknem da što prije donesemo tu odluku.

Hadž je braćo draga, jedan od ruknova islama, kruna svih ibadeta, upotpunjenje imana, nezaboravno životno iskustvo koje čovjek sa sobom nosi i o kojem uvijek rado priča i govori.

U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre stoji kada je Allahov Poslanik a.s., bio upitan o najboljem djelu odgovorio je da je to vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika, a zatim ulaganje napora na Allahovom putu (borba), a zatim je spomenuo hadž mebrur (primljeni hadž kojem je nagrada džennet).

Poslanik a.s., je spomenuo i vrijednost umre rekavši:”Umra do umre briše grijehe između njih, a za primljen hadž nagrada je Džennet.

A u hadisu kojeg  bilježi Buhari stoji:”Ko obavi hadž a ne bude imao polnog odnosa (dok je u ihramu) i ne bude ništa ružno govorio niti radio vraća se sa hadža čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.”

Hadžije su draga braćo Allahovi gosti koji kada ga nešto zamole Allah im to dadne, ako ga zamole za oprost grijeha Allah im oprosti.

Na hadžu bude nekoliko miliona muslimana koji dolaze iz svih krajeva svijeta. Ima ih razne boje koze, govore raznim jezicima. Odjeveni su u razlicite nosnje. Pored svega toga svi imaju isti cilj. Svi su oni došli na Allahov poziv, svi oni nakon što obuku ihrame počnu izgovarati telbijju, iz miliona grla se čuju riječi: Lebejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, innel hamde ve-ni’mete leke vel mulk la šerike lek. Odazivam ti se moj Gospodaru odazivam, odazivam Ti se koji nemaš partnera odazivam. Zaista sva zahvala, i svi ni’meti i sva svlast pripadaju Tebi koji nemaš partnera.

Svi oni na tom časnom mjestu okreću se u pravcu Allahove kuće, upiru u nju svoje poglede i ne mogu da se zasite gledanja u nju. Inače u namazu dok smo treba gledati preda se osim kada se nalazimo ispred Bejtullaha onda možemo u Bejtullah da gledamo, jer je samo gledanje u Bejtullah ibadet.

Allahov Poslanik a.s., kaže da Allah svakog dana na ovu kuću misleći na Bejtullah prosipa 120 dijelova svoje milosti. 60 dijelova obuhvata one koji tavafe oko Bejtullaha, 40 dijelova obuhvata one koji klanjaju i 20 dijelova prosipa se na one koji samo sjede kod Bejtullaha.

Pored duševne hrane koju muslimani upijaju gledajući u Bejtullah ili tavafeći oko njega ili klanjaući pored Bejtullaha ili učeći Kur’an u Haremu Kabe, Allah nam je podario još jedno duševno zadovoljstvo a to je mogućnost da posjetimo našeg voljenog Poslanika s.a.v.s., i da mu uručimo selam.

Poslanik a.s., je rekao: „Onaj ko me posjeti poslije moje smrti kao da me je posjetio kada sam bio živ.”

Zamislimo te ljepote! Kao da smo došli živom Poslaniku i mi imamo tu čast i tu privilegiju da ga poselamimo. Šta bi dali da to zaista možemo učiniti? Šta bi dali da možemo Poslaniku selam nazvati, jer braćo draga Allah vraća dušu našem Poslaniku da nam odgovori na selam. Priđeš njegovom mezaru nakon što si bio u Revdi jednoj od dženetskih bašči, te kažeš:”Esselamu alejke ja Resulallah.” Neka je Allahov mir na Tebe o Allahov Poslaniče, a Allah vrati dušu Poslaniku te ti on odazove selam. Znamo li da je nas, one od nas koji dolaze Resulullahu na mezar, da je nas Poslanik poželio. Jedne prilike je Poslanik a.s., rekao svojim ashabima:”Poželio sam svoje ahbabe.” A ashabi upitaše:”Pa zar mi nismo tvoji ahbabi?” Poslanik reče:”Ne vi ste moji ashabi, a moji ahbabi su oni koji će poslije mene doći koji me neće vidjeti, a vjerovaće u mene.” La ilahe illallah Muhammedur-resulullah. Koja je to počast.

Poslanik a.s.,je rekao:”Onaj ko posjeti moj mezar, ja ću mu moliti Allaha na Sudnjem danu da mu grijehe oprosti.”

Poslanik a.s.,je rekao:”Onaj ko imadne priliku da me posjeti pa to ne učini, neće imati nikakva opravdanja.”

Zar može neko danas da ima opravdanje i da ne obavi petu islamsku dužnost? Zar može sebi da dozvoli da mu život prođe a da selam ne nazove svom Poslaniku? Zar možemo mi koji smo ovde imati opravdanja za naš neodlazak?

Doista je hadž jedan od načina da se stigne do Dženneta za one koji su svjesni šta je Džennet, i kakve su njegove ljepote.

Postavimo kao prioritet u našem životu odlazak na hadž pa će nam i Allah olakšati i eventualne probleme koje imamo otkloniti kako bi se i mi Allahu odazvali.

Molim Allaha dz.s. da našim ovogodišnjim hadžijama olakša obavljanje petog islamskog šarta, da od njih dove primi, oprosti im grijehe i da ih nagradi svojom nagradom, a za one koji još nisu obavili peti islamski šart molim Allaha da im pomogne da ih opskrbi imetkom, zdravljem i slobodnim vremenom te da se i oni odazovu Allahu, oko Bejtullaha tavafe i Allahovog Poslanika zijarete. Amin.

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress