Rahmetlije

Bekcc Rahmetlije od osnivanje dzemata (2008)

 Zamolimo Allaha da nasim umrlim podari najljepse mjesto u Džennetu

Dova Za Nase Najdraze Rahmetlije  

“Eshedu en la ilahe illallah ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu”

Fatiha 

Bismillahi rrahmani rrahim

EL HAMDU LILLAHI

RABBIL’ALEMIN

ERRAHMANI RRAHIM

MALIKI JEVMIDDIN

IJJAKE NA’BUDU

VE IJJAKE NESTE’IN

IHDINE SSIRATAL MUSTEKIM

SIRATALLEZINE EN’AMTE’ ALEJHIM

GAJRIL MAGDUBI’ ALEJHIM

VELE DDALLIN

Amin

 

Omeragic (Adila) Safet: 1950 – Octobar 31/2014  Prebacen u Bosnu i Hercegovinu

TN Safet Omeragic

 

 

 

 

Becirevic (Ibre) Mirzeta: Oct 25/1967 – Nov 19/2013  Mazarje Bennett, CO_Muslim Garden Cemetery 

Mirzeta B

 

 

 

 

 

Selimovic (Sefke) Sefik: May 3/1962 – Juni 27/2013  Hampden Memorial Gardens Cementery (Denver)

Sefik Selimovic

 

 
Hajrija (Hasan) Bajric: October 22/1946 – March 04/2013  Mazarje Bennett CO

fd

 

 

Hari (Abida) Lukac: Februar 5/1976 – Februar 27/2013  Hampden Memorial Gardens Cementery (Denver)

Hari Abida Lukac

Ibrahim Hodzic: 7/1927 – 10/2012  Hampden Memorial Gardens Cementery (Denver) 

Ibrahim Hodzic obituary picture

 

 

 

 

 

Sabira (Muminovic) Civic: 1970 – 7/2012 – Mazarje Bennett CO

 

 Fatime Bekir: 1961 -Jan2012 – Mezarje Bennett CO

 

-Mehmed Omerspahic: 1952 – Aug/2011 – Mezarje u BiH

 

 -Mustafa Kećo: 1934- Apr/2011 – Mezarje Bennett CO

 

Mustafa Keco obituary picture

 

 
Ibrahim Durić: 1966 – Jan/2011 – Mezarje Bennett Co

Ibrahim Duric  

 

-Rahima Bektašević: 1939 – Maj/2010

     

 

 Dževad Sijerčić: 1921 – April/2010 – Mezarje u BiH

 

 

 

 

 

   -Maric Vejsil:     ?  – 2010

Mezarje – Hampden Memorial Gardens Cementery (Denver)

  Sanel:     ?  -2009 – Highland Memorial Gardens  104th Ave & Grant Dr.

»Allahum maghfir lihayyina, wa mayyitinaa, wa shaahidina, wa ghaa-‘ibina, wa sagheerina, wa kabeerina, wa dhakarrina wa untha. Allahumma man ahyaitahu mina fa ahyihi ‘alal Islami wa man tawaf-faytahu mina fatawaffahu ‘alal imani. Allahumma la tahrima arjahu wa la tudhillana ba’dahu«

O Allahu! Oprosti našim živim i našim umrlim, onima koji su s nama, i onima koji su odsutni, našim mladim i našim starim, našim muškarcima i našim ženama. O Allahu! Koga god od nas održiš u životu, poživi nas na Islamu, i koga god uzmeš od nas, uzmi ga kao vjernika. O Allahu! Nemoj otuđiti od nas njihovo dobro i nemoj da zastranimo nakon njih. (Ibn Majah 1:480, Ahmad 2:368)

Kur’anski Ajeti

« Reci: «Allah vam daje život, zatim daje smrt, a onda će vas sabrati na Sudnjem danu, u šta nema sumnje, ali to većina ljudi ne zna ». (El-Džasije, 26. ajet)

« Užvišen je Onaj u čijoj je Ruci vlast – On sve može! On je dao smrt i život da bi iskušao ko će od vas bolje postupati; – On je silni, Onaj koji prašta ». (El-Mulk, 1-2. ajet)

Muhamed a.s. je rekao:

« Kad ste prisutni kod umirućeg, zatvorite mu oči, jer oči prate dušu, i govorite o umrlom samo dobro, jer meleki govore: «Amin» – na riječi koja porodica umrlog izgovara ».

« Duša vjernikova visi o njegovom dugu sve dok nasljednici ne podmire taj dug ».

« Ja sam vjernicima preči od njih samih, pa ko umre, a imadne duga i ne ostavi ništa čime će se izmiriti dug, mi smo obavezni izmiriti ga, a ako ostavi imetka neka izmire dug njegovi nasljednici ».

« Zaista se umrli uznemirava glasnim plačem njegove porodice za njim ».

« Ko prisustvuje dženazi i klanja je, ima nagradu jedan kirat, a ko sačeka dok se ne zakopa, ima dva kirata. « Kolika su ta dva kirata? » – upitao je neko. « Kao dva velika brda » – rekao je Muhamed a.s. »

« Kad vidite dženazu, ustanite na noge i stojte dok ona ne prođe ».

Muhamed a.s. je preporučivao da se saučešće izražava Kur’anskim ajetom:

« Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun », što znači: Zaista smo mi Allahovi i zasta se Njemu vraćamo.

Ožalošćeni odgovara također Kur’anskim ajetom:

» Innallahe meassabirin », što znači: Zaista je Allah uz strpljive.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress