I oglasi ljudima hadž Hutba 09042015


Zaglavlje_BEKCC_05102014

Denver, 09.04.2015. / 20. zul Kade 1436.

Neka je hvala Uzvisenom Allahu dz.s. na svim blagodatima i nimetima,neka su salevati i selami na naseg voljenog Poslanika Muhammeda s.a.v.s.,njegovu porodicu ,ashabe,sve sehide i na sve one koji slijeda Poslanika Milosti u dobru do Kijametskog dana.

Uzvišeni Allah dž.š. nas je učinio svjedocima vremena u kojem se ono što je nenormalno predstavlja kao nešto najnormalnije na ovom svijetu, u kojem se za lažova govori da je najiskreniji, za kradljivca da je najpošteniji, za zločinca da je najmilostiviji. Međutim, pogrešno bi bilo kriviti vrijeme za to. Jer Allah dž.š. u jednom hadisi kudsijju kaže: «Ne grdite vrijeme! Jer Ja sam vrijeme!» Kao da nam Allah dž.š. kaže da krivimo samo ljude, jer vrijeme je isto od vremena kada ga je Allah dž.š. stvorio, zajedno sa prostorom tj. cijelim ovim kosmosom. Godina je godina, bila i ostaće dok je svijeta i vijeka. Dan je dan, sat je sat. Vrijeme je isto i jučer i danas ali i sutra. Sve do Sudnjeg dana.      Međutim, svjedoci smo jednog doba pokvarenosti ljudskog roda, moralne izopačenosti i gubljenja svih vrijednosti čovjeka. Posebno smo svjedoci dvostrukih, trostrukih i stostrukih standarda i shvatanja pravde i istine u vaktu u kome živimo.Ti dvostruki arsini se sprovode iskljucivo prema muslimanima.Upucujem dovu Uzvisenom Allahu dz.s. da se smiluje stanovnicima Sirije i da im olaksa ovu trenutno jako tesku situaciju. Sergija za Siriju

____________________________________________________________________

Allah, dž.š., u suri El-Hadž naređuje: “I oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Komentatori Kur’ana, Ibn-Džerir, Ibn-Kesir i drugi prenose predaju od Ibn-Abasa, r. a., da je Ibrahim, a. s., kad je dobio naredbu od Allaha s.v.t. da oglasi ljudima hadž, rekao: “O Gospodaru, kako da pozovem ljude kad moj glas ne može doprijeti do njih?” Pa mu je rečeno: “Pozovi, a Naše je da dostavimo!” Pa se popeo – na stijenu, i povikao: “O ljudi, vaš Gospodar je odredio Sebi – Hram, pa ga posjećujte!” Predaja kaže da je glas odzvanjao planinama dok nije došao na kraj zemlje.

Kaže se da su se u tom momentu sva brda snizila, tako da je njegov glas dopro do najudaljenijih krajeva zemlje.

Čuli su ga i oni što su bili u matericama i u kičmama. Odazvali su mu se svi oni kojima je Allah, dž.š., propisao da obave hadž do Sudnjeg dana. Svi su odgovorili riječima: “Lebbejke Allahumme lebbejk – odazivam ti se Gospodaru, odazivam.”

Resul, s.a.v.s., je na svom oprosnom hadžu, obraćajući se prisutnima, između ostalog rekao: “O ljudi, poslušajte od mene šta ću vam pojasniti, jer ja doista ne znam da li ću se više ikada sresti sa vama poslije ove godine na ovome mjestu časnome.

O ljudi, doista je šejtan izgubio nadu da će biti obožavan u ovoj vašoj zemlji, ali je zadovoljan što će ga drugi slušati i pokoravati mu se i ići njegovim stopama mimo ovih mjesta.

O ljudi, doista su vjernici braća, i zato nije dozvoljeno vjerniku da prisvaja imetak svoga brata, osim sa dozvolom od njega. Da li sam prenio ono što sam htio?!. Prisutni su rekli: “Jesi Allahov Poslaniče.” Onda je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allahu, budi svjedok da sam ovo prenio ljudima.”

Dalje je rekao Poslanik, s.a.v.s.,: “Nemojte se nakon moje smrti vraćati u nevjerstvo pa da jedni drugome skidate glave sa ramena. Jer, doista sam vam ja ostavio nešto koje, ako prihvatite i uzmete za svoj put, nećete nikada zalutati, a to je Allahova knjiga, Kur’an i Sunnet Allahova Poslanika, s.a.v.s.”

U ovom govoru pojasnio je i neke druge propise.Nakon što je završio govor Allah, dž.š., objavi ajet: “El jevme ekmeltu lekum dinukum ve etmemtum alejkum ni’ameti, ve reditu lekumul islame dina…” – „…Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera…” (El-Maide, 3)…

Bio je to dan sreće blagodati i zahvale.

Poštovana braćo!

Sve druge islamske propise možemo obaviti na bilo kom čistom mjestu, dok hadž, samo u Meki.

Svaki obred ima svoje vrijeme, a može se nekada obaviti i na kaza, a hadž se može obaviti samo u određeno vrijeme, prema ajetil-kerimu: “Hadž je u određenim mjesecima …” (197. ajetu Sure El-Bekare)

Neki islamski ibadeti ili obredi imaju duhovni, neki tjelesni, odnosno fizički, neki materijalno-ekonomski karakter, a hadž u sebi ima sve ove komponente.

Svakodnevno se u namazu okrećemo prema Kabi preko bezbroj prepreka, a odlaskom na hadž, kod Kabe, nestaju sve prepreke.

Svi se obredi mogu obavljati tajno, a hadž se mora obaviti javno. – Dnevni namazi brišu grijehe počinjene u međuvremenu. – Džuma čisti heftične grijehe. – Post u ramazanu čisti grije još od prošlog ramazana.

Hadž je generalno čišćenje od grijeha, što potvrđuje i sljedeći hadis: “Ko bez greške obavi hadž, vratit će se čist od grijeha, kao na dan svoga rođenja”.

Hadž je posljednji objavljeni islamski šart, objavljen je u devetoj godini po hidžri i pečat je ostalim islamskim šartima.

Neki islamski učenjaci upoređuju islam i njegove šarte sa kućom i njenim dijelovima. Tako je kelime i šehadet temelj, namaz je stub, post je unutrašnje uređenje kuće, enterijer, zekat su zidovi, a hadž je krov islamske kuće.

Moramo imati na umu posebnu počast koju imaju oni koji dođu na mubarek mjesta, koja su vezana za prijašnje pejgambere: Kaba, Arefat, Safa, Merva, Poslanikova džamija, voda Zemzem i td., I to da se ibadeti koji su vezani za hadžijske propise nagrađuju višestruko, a namaz obavljen u Poslanikovoj džamiji je vredniji od namaza u nekoj drugoj džamiji za hiljadu puta, dok je namaz u Mesdžidul-haramu vredniji za sto hiljada puta.

Hazreti Omet r.a. kaže: “Onaj ko umre, a ne obavi hadž, a imao je za to mogućnosti, umire kao kršćanin ili židov.

Molimo Uzvisenog Allaha dz.s. da i mi budemo od onih koji hadž obavljaju i koji će biti Allahovi, dž.š., gosti, amin

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress